Planten Greet

Hebe-soorten, éénjarigen, vaste planten en rotsplanten.

Standnummer
717 (Zone 7)
Categorieën
Planten
Specialiteiten
Vaste planten en rotsplanten
Eénjarigen
Hebe